top of page
young-people-3575167_1920 (1).jpg

Er du stresset, trist, bekymret, ensom,
fortvivlet, uro i sindet eller har angst?

Det er svært at være ung idag. Antallet af unge der ikke har godt har aldrig været større. Er du en af de mange, har jeg viden og erfaring til at hjælpe dig. 

Der er mange årsager til, at I unge oplever stress og mistrivsel. Vi lever i et præstationssamfund, hvor vi skal løbe hurtigere vise, hvor dygtige vi er, og hvor godt vi klarer os. Samtidig har de sociale medier bidraget til en ny sammenligningskultur, og den nye digitale verden en anden måde at være social sammen på. Det har konsekvenser for manges mentale helbred.
Uanset hvad årsagen er til, at du ikke har det godt, kan jeg hjælpe dig til at få det bedre. Stress, angst, tristhed, ensomhed, lavt selvværd og manglende tro på dig selv, er områder jeg ofte arbejder med i psykoterapien.
Det er min store ambition at hjælpe dig til at få det bedre.

      

 • Bedre selvtillid og selvværd

 • Være mindre påvirket af andres meninger

 • Svært ved at etablere sociale relationer

 • Større accept og anerkendelse af dig selv

 • Mere afslappet i sociale sammenhænge

 • Negative og destruktive tanker 

 • Håndtering af angst

 • Tvivl om retning for fremtiden 

 • Trist og bekymringer

 • Håndtering af ensomhed 

De mest forekomne samtaleemner

a profil 5.jpg

Allan Scherfig

Mentaltræner.

Psykoterapeut

A%B 2.jpg

Selvværd; Hvordan skaber jeg en positiv selvopfattelse?

Et lavt selvværd har stor indflydelse på vores grundlæggende humør, vores adfærd og færdigheder i sociale sammenhænge. Den påfører os unødig smerte, fordi den rammer noget eksistentielt i vores nervesystem. I samtalerne kigger vi på de negative holdninger og tanker, der ligger til grund for din kritiske selvopfattelse og giver dem et eftersyn. Et selvværd tager tid at bygger op, da det grundlæggende dannes i din opvækst og dine tidlige teenageår. Selvværdet kan trænes og styrkes på lige for med andre områder i livet. Har du mod og vilje til at arbejde med det, er det aldrig for sent at komme i gang. Det er for alle mennesker en løbende proces, der ændrer og udvikler sig gennem hele livet. Jo mere du træner det, jo mere vil du få glæde af det. Du får en større livskvalitet, når du møder livets gaver med stolthed og ikke lader dig begrænse af dig selv. Du kan opnå meget værdifulde livsændringer ved at arbejde med det.

Angst for ikke at være god nok; Hvordan bliver jeg mere afslappet når jeg skal stå frem?

Når vi står overfor en udfordring, hvor der står meget på spil, er frygten for at fejle ofte så stor, at den overmatcher og skygger for glæden ved at præstere og gevinsten ved at lykkes. Hele situation handler kun om at det ikke må gå galt. Det kan være angsten i sociale sammenhænge, hvor vi vælger at gemme os, i stedet for at være rolige og naturlige. Det kan være ved præsentationer i skolen eller andre sammenhænge hvor frygten for at fejle nærmest æder ens nerver op. Det er alle situationer, hvor vi har brug for at bevare roen, være naturlige og stole på os selv.

Selvtillid; Hvordan får jeg mere mod og tro på mig selv?

Tro på at vi kan klare en opgave, dannes som oftest af erfaringer fra lignende opgaver. Har vi flere oplevelser af ikke at slå til, vil det præge vores tankegang og begrænse vores lyst til at prøve igen. Du kan også være præget af frygten for at fejle og måske se dum ud. I forløbet har vi fokus på det du tidligere er lykkedes med, og hvilke positive erfaringer du kan tage med i den nye udfordring. Vi har fokus på grundig forberedelse af opgaven og taler om konsekvensen af at fejle, som en naturlig del af livet. Du vil opnå at få et mere afslappet forhold til det uperfekte, hvilket gør at du hurtigere vil lykkedes, da sindet bedst kan præstere uden destruktivt forventningspres. Vi arbejder med vejrtræknings -og visualiseringsøvelser, så du forbereder dit sind på at løse opgaven.

Tristhed; Hvordan får jeg skabt mening med mit liv og min hverdag?

Mange unge oplever en grundlæggende tristhed som påvirker lysten i alle sammenhænge. Tristhed kan komme af mange årsager. Vi rammes alle af den med jævne mellemrum. Mange oplever tristhed, når de f.eks. ikke kan se mening med tilværelsen eller de har svært ved at se en fremtid, hvor de kan lykkes. Tristheden kan også forstærkes af manglende sociale relationer. Har du for meget tid alene eller begrænset netværk, kan det føre til en smertefuld følelse af ensomhed. I samtalerne finder vi ud af, hvad din årsag er til, at du er trist. Det er for mange et svært tema at tale om, og alt for mange går med lige præcis disse tunge udfordringer alene. Jeg vil møde dig omsorgsfuldt og forstående, og langsomt vil vi bygge sten på sten, så du stille og roligt genfinder lysten og glæden ved livet.

Øvrige temaer:

 • Eksamensangst; Hvordan lærer jeg at præstere mit bedste når jeg er presset?

 • Stress; Hvordan håndterer jeg påvirkninger som stjæler min energi?

 • Bekymret; Hvordan får jeg et mere optimistisk syn på mine problemer?

 • Ensomhed; Hvordan håndterer jeg perioder med ensomhed?

 • Angst; Hvordan håndterer jeg frygt, så den ikke begrænser mig unødigt?

 • Sociale påvirkninger; Hvordan lærer jeg at stå ved mig selv og sætte grænser?

 • Fremtiden; Hvordan skaber jeg overblik over mine fremtid?

 • Konflikter; Hvordan håndterer jeg konflikter på bedste vis?

 • Skilsmisse; Hvordan håndterer jeg dilemmaer, når far og mor er skilt?

Ræk ud så jeg kan hjælpe dig!

bottom of page